Crematorium levert Winterswijk steeds minder op - Crematorium.eu News about crematoria in Europe - www.crematorium.eu informs about crematoria in Europe- Krematorium.eu- crematorio.eu, find a crematorium

Go to content

Crematorium levert Winterswijk steeds minder op

www.crematorium.eu informs about crematoria in Europe- Krematorium.eu- crematorio.eu, find a crematorium
Published by in Dutch / Nederlands ·

Deelname aan het Openbaar Lichaam Crematoria Twente levert de gemeente Winterswijk steeds minder op. In 2008 was het uitgekeerde dividend 6.402 euro, in de jaren daarna daalde dit naar 2.700 euro. Over dit jaar wordt 2.500 euro verwacht. En het daalt verder, is de verwachting.

Winterswijk is aandeelhouder van het Openbaar Lichaam Crematoria Twente, dat de crematoria in Enschede en Almelo exploiteert. Volgend jaar wordt door OLCT in Oldenzaal een derde crematorium gebouwd. Dat betekent een financieel risico, door de investering daalt het uit te keren dividend aan de aandeelhouders de komende jaren verder. Dat derde crematorium wordt gebouwd om te voorkomen dat een andere partij zich in het gebied vestigt.

De gemeente: 'Het meerjarenperspectief laat na 2013 een forse daling van de dividendopbrengst zien vanwege de opening van de crematieruimte Oldenzaal,' Dat laatste is al eerder gebeurd, enkele jaren gelden werd in Aalten een crematorium geopend. Dat zorgde voor een daling van het aandeel van Achterhoekse crematies in de vestiging in Usselo bij Enschede.

De hoogte van het dividend is gerelateerd aan het aantal crematies van de inwoners van een aandeelhouden gemeente. De gemeente Winterswijk: 'Door de komst van een crematorium in Aalten is dit aantal voor wat Winterswijk betreft de laatste jaren behoorlijk afgenomen'.
No comments

Add to Google
crematorium.eu on Facebook
Back to content